Ett kulturhistoriskt fordon är helt enkelt ett fordon som kan bedömas ha ett kulturhistoriskt värde. Ett stort problem för dem som äger denna typ av bilar och motorcyklar och som velat kunna köra dem, är våra besiktningsregler som är anpassade för nyare fordon. De flesta veteranbilar och veteranmotorcyklar körs bara under speciella förhållanden och inte till vardags. Statistiken visar också att väldigt få olyckor i trafiken beror på äldre fordons tekniska skick. Många tror att detta kommer att innebära ett uppsving för veteranbilsintresserade och att priserna på gamla fordon kan komma att stiga lite under de kommande åren.

Regler i förändring

Dessa nya besiktningsregler för kulturhistoriska fordon kommer att träda i kraft den 20 maj 2018. Man kommer inte att få börja köra fordon som tidigare fått körförbud men över lag innebär de nya reglerna att det kommer att bli enklare att köra kulturhistoriskt intressanta fordon. Den största förändringen är att bilar som är tillverkade för mer än 50 år sedan och motorcyklar som har mer än 40 år på nacken, inte längre behöver besiktigas. Tidigare har besiktningskravet varit baserat på ett fixerat tillverkningsår (1950) förändringen gäller alltså alla bilar tillverkade mellan 1968 och 1950 och motorcyklar tillverkade mellan 1978 och 1950.

Nya tider för veteranfordonsentusiaster

Om du bor på landet och har en lada full av motorfordon behöver du inte längre låta en Flyttstädning omfatta borttransport av dessa. Är skicket okej och om de så att säga har åldern inne kan du köra dem själv, utan att de först behöver ha besiktigats. Beslutet är inte helt okontroversiellt eftersom besiktningar fyller en viktig funktion när det gäller att hitta fel. Som ägare av ett äldre fordon får man nu ett större ansvar för att se till att det är säkert att köra på vägarna. Anpassning till EU-direktiv är en av anledningarna till denna förändring av besiktningsreglerna.